Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK

12. 07. 2021 | Novinky

Dne 12. 7. 2021 provedl řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost aktualizaci plánu výzev OP PIK pro letošní rok.

V harmonogramu výzev na rok 2021 byl u Výzvy V programu ICT a sdílené služby – Digitální podnik posunut termín vyhlášení výzvy a plánované zahájení příjmu žádostí. Výzva bude vyhlášena již 15. 8. 2021 a příjem žádostí bude spuštěn 15. 9. 2021.

Aktuální verze Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2021 je Vám k dispozici na webu API v záložce Obecné informace o OP PIK i na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.