Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK

19. 11. 2021 | Novinky

Dne 19. 11. 2021 provedl řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost aktualizaci plánu výzev OP PIK pro letošní rok.

Dne 22. 11. 2021 dojde k vyhlášení Výzvy III – Služby infrastruktury ITI Brno.

Aktuální verze Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2021 je Vám k dispozici na webu API v záložce Obecné informace o OP PIK i na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Aktualizaci změn naleznete v dokumentu Harmonogramu v záložce Přehled provedených změn.