Aktualizace dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele

11. 06. 2018 | Novinky

Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, vydalo s účinností od 8.6.2018 aktualizaci dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele. V tentýž den byl vydán nový dokument Ručitelské prohlášení.

U dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele byl doplněn požadavek na doložení ručitelského prohlášení v případě, že žadatel prokazuje historii subjektem, který v žadateli uplatňuje rozhodující vliv.

Oba dokumenty, včetně archivních verzí, jsou k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Ekonomické hodnocení.