Aktualizace dokumentů výzvy I. aktivity Technologie pro MAS (CLLD)

28. 07. 2023 | Novinky OP TAK

Dne 28. 7. 2023 zveřejnil řídicí orgán OP TAK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, aktualizaci následujících dokumentů u výzvy I. aktivity Technologie pro MAS (CLLD):

  • Technologie pro MAS – výzva I
  • Příloha č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů
  • Příloha č. 3 – Povinná osnova Podnikatelského záměru
  • Příloha č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část

Důvodem aktualizace jsou doplnění a úpravy v částech týkajících se uplatnění a výpočtu 7 % nepřímých nákladů. Aktuální přílohy jsou k dispozici u výzvy ZDE.