Aktualizace dokumentů v oblasti Veřejná podpora a de minimis

15. 06. 2021 | Novinky

Dne 15. 6. 2021 byly na webových stránkách API aktualizovány dokumenty Příručka k pojmu jeden podnik a Metodický pokyn RDM. Nově byla zveřejněna Metodická příručka k rozdělování a spojování podniků z pohledu pravidel podpory de minimis. Dokumenty naleznete zde.