Aktualizace dokumentu Pravidla pro výběr dodavatelů

28. 04. 2017 | Novinky

Aktualizace Pravidel pro výběr dodavatelů s účinností od 2. května 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK informuje žadatele/příjemce, že 2. května 2017 proběhne aktualizace Pravidel pro výběr dodavatelů (dále jen „PpVD“) z důvodu zajištění souladu s aktualizovanou verzí Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, která nabývá účinnosti od 1. května 2017.
Aktualizace Metodického pokynu se týká úprav s ohledem na právní úpravu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek účinného již od 1. října 2016. Nová verze PpVD zahrnuje zejména úpravy týkající se způsobu vyhlášení výběrového řízení, lhůt pro podání nabídek a pojmosloví užívaného daným právním předpisem.

Vzhledem k tomu, že dokument PpVD doznal několika zásadních změn, doporučujeme žadatelům, kteří plánují na začátku měsíce května 2017 vyhlásit připravované výběrové řízení dle PpVD, aby se před jeho vyhlášením důkladně seznámili se změnami aktualizovaného dokumentu a případně dle těchto změn upravili dokumentaci k výběrovému řízení.

Nová verze dokumentu bude v průběhu dnešního dne dostupná na webových stránkách MPO v části Společné přílohy dotačních programů OP PIK  a na webových stránkách API v části Výběr dodavatele.