Agentura pro podnikání a inovace v roce 2019

04. 02. 2020 | Články

V průběhu roku 2019 zajistila API administraci 3 747 žádostí o dotační podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Řídícímu orgánu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), pak Agentura předala 2 933 žádostí o platbu, na jejichž základě byla vyplacena dotační podpora ve výši 8 680 274 648 korun.

Agentura pro podnikání a inovace v současnosti administruje 21 programů OP PIK a jejím hlavním úkolem je pomáhat žadatelům o dotace s přípravou jejich žádostí a s administrací již schválených dotačních projektů. API rovněž poskytuje informační a konzultační servis o možnostech čerpání podpory z OP PIK. Během roku 2019 uspořádala ve spolupráci s regionálními kancelářemi více než 150 seminářů a proškolila více než 4 500 zájemců o dotace po celé České republice.

 

 

Kanceláře API působí ve všech krajských městech České republiky. Veřejnost se může se svými dotazy obrátit i na Zelenou informační linku API operující na telefonním čísle 800 800 777. V roce 2019 odbavili pracovníci linky 7 131 hovorů a skrze e-mailovou adresu programy@agentura-api-org zodpověděli 4 980 písemných dotazů. Podrobnější informace o činnosti Agentury pro podnikání a inovace naleznete v tiskové zprávě zde.