Agentura pro podnikání a inovace v Brně představila aktuální možnosti podpory z programů OP PIK prioritní osy 3

13. 10. 2017 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) pořádala v rámci letošního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně odborný seminář zaměřený na aktuální možnosti podpory projektů efektivního nakládání s energiemi. Bezmála padesáti posluchačům z řad podnikatelů a poradenských subjektů zde byly představeny chystané novinky v rámci prioritní osy 3 OP PIK.

Posluchači byli seznámeni s nastavením výzev, které budou v nejbližším období vyhlášené či u nich v současné době příjem již probíhá. Vedle informací k výzvám do standardních dotačních programů podpory třetí prioritní osy zazněl také příspěvek k první výzvě finančních nástrojů v programu Úspory energie. Specialisté API a MPO na základě svých dosavadních zkušeností zároveň upozornili na úskalí a chyby, kterých se žadatelé o dotaci dopouštějí, a s návštěvníky semináře na místě provedli množství konzultací konkrétních podnikatelských záměrů.

Prezentace řečníků, kteří na semináři vystoupili, jsou ke stažení zde.