Agentura pro podnikání a inovace představila na Západočeské univerzitě v Plzni možnosti podpory výzkumu a vývoje v OP PIK

14. 03. 2017 | Články

V rámci dlouhodobé spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni uspořádala dne 10. března 2017 Regionální kancelář API v Plzeňském kraji odborný seminář na téma Podpora výzkumu a vývoje v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Seminář byl určen široké odborné veřejnosti z podnikové i univerzitní oblasti a zúčastnilo se jej 30 posluchačů. Pan rektor ZČU v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček se ujal zahájení setkání a přivítal přítomné na půdě univerzity.

Účastníci se seznámili s aktuálními výzvami programů podpory Prioritní osy 1 OP PIK a s povinnostmi žadatelů a příjemců podpory v průběhu realizace projektu a v době udržitelnosti.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici ZDE (programy podpory) a ZDE (povinnosti žadatelů a příjemců).

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit:

Regionální kancelář API pro Plzeňský kraj

  • Telefon: Ing. Renata Pašková: +420 296 342 967, Ing. Veronika Štruncová: +420 296 342 969
  • E-mail: plzen@agentura-api.cz