Agentura pro podnikání a inovace hostila delegaci z Ministerstva hospodářství Bulharské republiky

13. 09. 2017 | Články

Pracovníci bulharského řídicího orgánu OP Inovace a konkurenceschopnost, určeného k podpoře podnikatelů v Bulharsku, navštívili ve středu 13. září 2017 sídlo Agentury pro podnikání a inovace v Praze.

Zájem zahraničních hostů, se kterými se setkali představitelé API, směřoval především k otázkám nastavení parametrů českého Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Značná pozornost byla věnována také sdílení praktických zkušeností s implementací OP PIK z pohledu zprostředkujícího subjektu, nastavení podpory pro výzkumné a vývojové projekty a podpoře malého a středního podnikání skrze OP PIK.