20. 7. 2017

Informace pro žadatele do Programu Potenciál – Výzva IV

Problém s vyplňováním Žádosti o podporu v systému ISKP14+ byl vyřešen.

17. 7. 2017

Seznamte se: Partnerství znalostního transferu Výzva III

Cílem výzvy je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

14. 7. 2017

Opětovné zahájení příjmu žádostí o podporu ze IV. Výzvy programu INOVACE – Inovační projekt

Dne 14. července 2017 došlo k opětovnému zahájení příjmu žádostí o podporu ze IV. Výzvy programu INOVACE – Inovační projekt.

13. 7. 2017

Vyhlášena Výzva IV programu Potenciál

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 20. července 2017.

11. 7. 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Agentura pro podnikání a inovace zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti za rok 2016

10. 7. 2017

Program EXPANZE: Bezúročné úvěry pro malé a střední podnikatele

Malí a střední podnikatelé mohou u Českomoravské záruční a rozvojové banky žádat o bezúročné úvěry a finanční příspěvky na úhradu úroků pro své investiční projekty.

10. 7. 2017

Program Úspory energie: Dotace pro malé, střední a velké podniky.

Malé, střední ale i velké podniky mohou v rámci programu podpory Úspory energie žádat o dotace na realizaci svých energeticky úsporných projektů.

4. 7. 2017

Vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Aktuální verze dokumentu vstoupila v platnost 4. července 2017.