22. 9. 2017

Vyhlášena Výzva III programu Obnovitelné zdroje energie

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 22. září 2017.

21. 9. 2017

Navýšení alokace Výzvy III programu Inovace

Řídící orgán navyšuje alokaci Výzvy III programu Inovace o 500 mil. Kč.

20. 9. 2017

Oznámení pro příjemce dotace z programů prioritní osy 1 OP PIK

MPO zveřejnilo oznámení k problematice článku 61 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 u PO1 OP PIK.

11. 9. 2017

Vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Aktuální verze dokumentu vstoupila v platnost 8. září 2017.

6. 9. 2017

Aktualizován programový dokument OP PIK

Na základě schválení dotčených revizí Evropskou komisí ze dne 31. srpna 2017.

4. 9. 2017

Vyhlášena Výzva IV programu Služby infrastruktury

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 7. září 2017.

28. 8. 2017

Sledujte Agenturu pro podnikání a inovace také na LinkedIn

Od srpna jsme aktivní na profesní sociální síti LinkedIn.

23. 8. 2017

Upozornění pro žadatele na změnu administrace veřejných zakázek v MS2014+ od 22. 8. 2017

Záložky o veřejných zakázkách byly přesunuty do samostatného modulu.