14. 6. 2019

Oznámení k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 14.6. 2019 aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2019

13. 6. 2019

Byla vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Aktuální verze dokumentu vstoupila v platnost dne 11.6.2019

13. 6. 2019

Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programu podpory Aplikace

Vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace před ukončením hodnocení všech projektů této výzvy

12. 6. 2019

Informace pro žadatele

Zrušení kontroly statutu MSP při podání žádosti o podporu a úprava obecné lhůty na vrácení žádosti o podporu k opravě

6. 6. 2019

Oznámení pro žadatele a příjemce v oblasti veřejné podpory

U vybraných výzev byla vložena nová příloha s názvem „Metodika pro stanovení hodnoty znovupoužitého majetku“

3. 6. 2019

Vyhlášena Výzva III programu Spolupráce – Technologické platformy

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 10. června 2019