27. 6. 2017

Regionální kancelář České Budějovice od 4. července 2017 na nové adrese

V období od 30. června do 3. července 2017 bude RK pro Jihočeský kraj uzavřena.

16. 6. 2017
15. 6. 2017

Upozornění pro žadatele do Výzvy III programu Potenciál

Řídicí orgán navyšuje část alokace Výzvy III programu Potenciál určenou pro velké podniky.

8. 6. 2017

Aktualizace postupu vyplnění zpráv z realizace – přepočet CBA

Doporučený postup při chybě „Nebyl proveden přepočet CBA“ u finalizace zpráv z realizace v MS2014+.

8. 6. 2017

Vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK

Aktuální verze dokumentu vstoupila v platnost 8. 6. 2017.

8. 6. 2017

Vydán aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK na rok 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo s platností ke dni 7. 6. 2017 aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK

19. 5. 2017

Upozornění na systémovou chybu v MS 2014+

Nemožnost měnit příznak u položky Veřejná podpora na obrazovce Projekt.