16. 2. 2018

Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programu Potenciál

Byla navýšena alokace pro velké podniky, které splnily minimální bodovou hranici pro poskytnutí podpory, ale nebyly doporučeny k financování z důvodu vyčerpání alokace.

30. 1. 2018

Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů podpory OP PIK

Oznámení vysvětluje aplikaci Zákona č. 367, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

29. 1. 2018

Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů podpory OP PIK

Uvedené se týká pouze podpor poskytovaných podle čl. 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, k nimž budou Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydána od 10. 1. 2018.

19. 1. 2018

Upozornění pro žadatele z programu Marketing Výzva III

Technický problém na výzvě v IS KP14+ byl odstraněn. Upozorňujeme na nutnost dodržet následující postup vyplnění Žádosti o podporu.

17. 1. 2018

Vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Aktuální verze dokumentu vstoupila v platnost 15. ledna 2018.

11. 1. 2018

Oznámení k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo s platností ke dni 11. 1. 2018 aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018.

10. 1. 2018
2. 1. 2018

Vydána aktualizovaná Pravidla pro výběr dodavatelů

Nová verze dokumentu bude účinná od 15. ledna 2018.