10. 6. 2019

Kde dotace pomáhají – Dny otevřených dveří 15. 6. 2019

API zve na Dny otevřených dveří v Minervě Boskovice a v Bílinské kyselce

7. 6. 2019

Úspěšné projekty OP PIK: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň

Případová studie projektu realizovaného v rámci Výzvy III programu Potenciál

27. 5. 2019

Slavnostní otevření SMART Innovation Center Ostrava

Projekt podpořený z OP PIK se zaměří na hospodářský rozvoj regionu a spolupráci firem se školami a vědeckými pracovišti

24. 5. 2019

Konference Brownfieldy 2019

API vystoupí s příspěvkem na téma dotační podpory a poskytne zájemcům konzultace ke konkrétním projektům.

16. 5. 2019

API se připojí k Týdnu inovací 2019

V rámci Týdne inovací 2019 uspořádá agentura specializovaný seminář v Jihlavě a zúčastní se Inovačního veletrhu v Praze

13. 5. 2019

Úspěšné projekty OP PIK: Cloud4com

Případová studie projektu realizovaného v rámci Výzvy I programu ICT a sdílené služby – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení

29. 4. 2019

Seznamte se s Výzvou VI programu Služby infrastruktury

Příjem žádostí byl zahájen 29. 3. 2019

23. 4. 2019

Úspěšné projekty OP PIK: GUMEX

Případová studie projektu realizovaného v rámci Výzvy II programu Nízkouhlíkové technologie – aktivita b) Akumulace energie