25. 9. 2017

V Pardubicích proběhl seminář Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK

Regionální kancelář Agentury pro podnikání a inovace pro Pardubický kraj představila činnost agentury, OP PIK s důrazem na prioritní osu 1.

21. 9. 2017

Seznamte se: Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva III

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 17. července do 17. října 2017.

18. 9. 2017

Seznamte se: Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 17. července do 17. listopadu 2017.

13. 9. 2017

Agentura pro podnikání a inovace hostila delegaci z Ministerstva hospodářství Bulharské republiky

Pracovníci bulharského řídicího orgánu OP Inovace a konkurenceschopnost určeného pro podnikatele v Bulharsku se zajímali o nastavení českého OP PIK.

5. 9. 2017

Seznamte se: Služby infrastruktury – Výzva IV

Cílem IV. Výzvy je nejen podpora výstavby nových inovačních infrastruktur, ale také podpora provozu či rozšíření těch již existujících.

23. 8. 2017

Úspěšné projekty OP PIK: Petrof

S podporou z OP PIK zahájí společnost výrobu zcela nové řady klavírů a pianin. Do speciálních strojů na přesné opracování litiny a dřeva investuje bezmála 10 milionů korun.

14. 8. 2017

Seznamte se: Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva III

Podporu lze získat na pořízení technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě a také jeho plnění v rámci místní infrastruktury.