24. 4. 2017

Seznamte se: Vysokorychlostní internet

Cílem výzvy je rozšíření vysokorychlostního přístupu k internetu do míst, ve kterých tento přístup není dosud zajištěn.

31. 3. 2017

Seznamte se: Spolupráce – Technologické platformy

Výzva podpoří koordinační činnosti technologických platforem a jejich rozvoj.

22. 2. 2017

Seznamte se: Obnovitelné zdroje energie

Podporu mohou získat podniky zaměřené na oblast výroby energie z obnovitelných zdrojů.

14. 2. 2017

Seznamte se: Nízkouhlíkové technologie

Aktuální výzva v programu Nízkouhlíkové technologie podpoří projekty v aktivitách: Elektromobilita, Akumulace energie a Druhotné suroviny.

18. 1. 2017

RIS3 – vazba projektu na strategii – jak na to

Ve vybraných programech podpory v rámci OP PIK má žadatel stanovenou povinnost prokázat vazbu svého projektu na RIS3 strategii. Poradíme vám, jak na to.

10. 1. 2017

Seznamte se: Inovace – inovační projekt

Výzva pro podniky, které inovují a uvádějí na trh výrobky, technologie nebo služby založené na výsledcích výzkumu a vývoje.

9. 1. 2017

Seznamte se: Služby infrastruktury

Výzva podpoří projekty výstavby, rozšíření a provozu vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center.

4. 1. 2017

Seznamte se: Aplikace

Průmyslový výzkum a experimentální vývoj realizovaný podniky a výzkumnými institucemi podpoří aktuální Výzva v programu Aplikace.

4. 1. 2017

Seznamte se: Úspory energie

Otevřená výzva pro projekty na souborná opatření vedoucí k úspoře energií ve výrobních procesech.