14. 6. 2017

Agentura pro podnikání a inovace konzultovala možnosti podpory z OP PIK na veletrhu v Ostravě

Zástupkyně agentury na akci poskytly celkem 26 osobních konzultací.

13. 6. 2017

Veletrh dotačních příležitostí přilákal do Karlových Varů šedesátku účastníků

O dotační programy Agentury pro podnikání a inovace byl velký zájem.

13. 6. 2017

API prezentovala možnosti podpory z OP PIK ve Středočeském inovačním centru

Účastníci se seznámili s podmínkami vybraných programů, v jejichž rámci budou v nadcházejících měsících vyhlášeny nové výzvy.

2. 6. 2017

Agentura pro podnikání a inovace jezdí Do práce na kole

Zaměstnanci API se již tradičně zapojili do soutěže Do práce na kole a v květnu 2017 pomáhali propagovat čistou formu dopravy do zaměstnání.

29. 5. 2017

API na Inovačním veletrhu

Zástupci API na veletrhu představili možnosti podpory inovativních projektů z programů OP PIK.

24. 4. 2017

Seznamte se: Vysokorychlostní internet

Cílem výzvy je rozšíření vysokorychlostního přístupu k internetu do míst, ve kterých tento přístup není dosud zajištěn.

31. 3. 2017

Seznamte se: Spolupráce – Technologické platformy

Výzva podpoří koordinační činnosti technologických platforem a jejich rozvoj.

20. 3. 2017

V Loučni se konala tradiční konference o čisté mobilitě

Na 4. ročníku konference byly představeny možnosti financování čisté mobility z národních i evropských programů.

14. 3. 2017

Agentura pro podnikání a inovace představila na Západočeské univerzitě v Plzni možnosti podpory výzkumu a vývoje v OP PIK

Na semináři byly prezentovány programy Aplikace, Inovace, Potenciál, Inovační vouchery a Partnerství znalostního transferu.