Aktuality

16. 1. 2017

Dočasné uzavření regionální kanceláře Pardubice

Ve dnech 16. – 17. 1. 2017 bude uzavřena RK API v Pardubickém kraji. Telefonní linka bude v provozu. Děkujeme za pochopení.

10. 1. 2017

Seznamte se: Inovace – inovační projekt

Výzva pro podniky, které inovují a uvádějí na trh výrobky, technologie nebo služby založené na výsledcích výzkumu a vývoje.

9. 1. 2017

Seznamte se: Služby infrastruktury

Výzva podpoří projekty výstavby, rozšíření a provozu vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center.

6. 1. 2017

Překročení alokace v programu Technologie – Výzva IV

Příjem Žádostí o podporu překročil výši plánované alokace Výzvy 1,8 mld. Kč.

5. 1. 2017

Vydány aktualizované Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Ve čtvrtek 5. 1. 2017 byla vydána nová verze dokumentu Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele.

4. 1. 2017

Výklad obecného ustanovení výzev v části 4.2 a) doložení vlastnické struktury žadatele

Upřesnění Řídicího orgánu OP PIK k výkladu obecného ustanovení výzev vyhlášených po 30. 9. 2016 v části 4.2 a) doložení vlastnické struktury žadatele.

4. 1. 2017

Seznamte se: Aplikace

Průmyslový výzkum a experimentální vývoj realizovaný podniky a výzkumnými institucemi podpoří aktuální Výzva v programu Aplikace.

4. 1. 2017

Seznamte se: Úspory energie

Otevřená výzva pro projekty na souborná opatření vedoucí k úspoře energií ve výrobních procesech.

4. 1. 2017

Navýšení alokace Výzvy I programu Aplikace

Řídicí orgán OP PIK navyšuje alokaci Výzvy I programu Aplikace o 2 miliardy korun.