Aktuality

21. 3. 2017

Byla aktualizována Pravidla způsobilosti a publicity

Aktuální verze přílohy Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část je platná od 20. 3. 2017.

20. 3. 2017

V Loučni se konala tradiční konference o čisté mobilitě

Na 4. ročníku konference byly představeny možnosti financování čisté mobility z národních i evropských programů.

16. 3. 2017

Byly zveřejněny aktualizované vzorové formuláře k výběrovým řízením

Přílohy byly aktualizovány s ohledem na aktuální znění Pravidel pro výběr dodavatelů a na Zákon o zadávání veřejných zakázek.

15. 3. 2017

Program Inovace – Výzva III: Byla překročena alokace určená velkým podnikům

Ke dni 15. března 2017 podaly velké podniky Žádosti o podporu s celkovou požadovanou dotací ve výši 1 376 750 260 korun.

15. 3. 2017

Generální ředitel API Lukáš Vymětal o podpoře inovací z OP PIK

Rozhovor s generálním ředitelem API Lukášem Vymětalem o podpoře inovací v oblasti ekotechnologií a aplikovaného výzkumu.

14. 3. 2017

Vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK

Aktuální verze dokumentu vstoupila v platnost 14. března 2017.

14. 3. 2017

Agentura pro podnikání a inovace představila na Západočeské univerzitě v Plzni možnosti podpory výzkumu a vývoje v OP PIK

Na semináři byly prezentovány programy Aplikace, Inovace, Potenciál, Inovační vouchery a Partnerství znalostního transferu.

24. 2. 2017

Regionální kancelář Plzeň od 6. března 2017 na nové adrese

Z důvodu stěhování bude regionální kancelář API pro Plzeňský kraj v období od 28. února do 5. března 2017 uzavřena. Během této doby se s dotazy ohledně Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) můžete obracet na regionální kancelář v Liberci (tel.: 296 942 970, e-mail: liberec@agentura-api.org). Od 6. března 2017 naleznete regionální kancelář pro Plzeňský kraj na nové adrese […]

23. 2. 2017

Jihočeští podnikatelé se zajímali o evropské dotace

Na Veletrh dotačních příležitostí jich dorazilo bezmála sto.