22. 2. 2017

Seznamte se: Obnovitelné zdroje energie

Podporu mohou získat podniky zaměřené na oblast výroby energie z obnovitelných zdrojů.

14. 2. 2017

Seznamte se: Nízkouhlíkové technologie

Aktuální výzva v programu Nízkouhlíkové technologie podpoří projekty v aktivitách: Elektromobilita, Akumulace energie a Druhotné suroviny.

18. 1. 2017

RIS3 – vazba projektu na strategii – jak na to

Ve vybraných programech podpory v rámci OP PIK má žadatel stanovenou povinnost prokázat vazbu svého projektu na RIS3 strategii. Poradíme vám, jak na to.

10. 1. 2017

Seznamte se: Inovace – inovační projekt

Výzva pro podniky, které inovují a uvádějí na trh výrobky, technologie nebo služby založené na výsledcích výzkumu a vývoje.

9. 1. 2017

Seznamte se: Služby infrastruktury

Výzva podpoří projekty výstavby, rozšíření a provozu vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center.

4. 1. 2017

Seznamte se: Aplikace

Průmyslový výzkum a experimentální vývoj realizovaný podniky a výzkumnými institucemi podpoří aktuální Výzva v programu Aplikace.

4. 1. 2017

Seznamte se: Úspory energie

Otevřená výzva pro projekty na souborná opatření vedoucí k úspoře energií ve výrobních procesech.

6. 12. 2016

Integrované územní investice (ITI) v podmínkách OP PIK

V článku se dozvíte, co jsou integrované strategie a jak fungují v souvislosti s OP PIK.

5. 12. 2016

Seznamte se: Technologie

Malé podniky mohou v rámci aktuální Výzvy získat až 20 milionů korun na pořízení nových strojů a technologií.